Oppdatert 2021-08.03
Gjelder CM Nyhus Holding AS (org.nr. 922 078 513)

KORT OG BETALING

God informasjon rundt kundens kjøpsvilkår er svært viktig for oss. For å gi deg som kunde trygghet benytter vi oss kun av seriøse og trygge betalingsløsninger. Hos oss kan du velge enten Stripe (VISA og Mastercard), Klarna (faktura og nedbetaling), Paypal, Apple Pay eller Vipps.

Vi lagrer aldri din kortinformasjon og all informasjon blir sendt kryptert via sikre servere. Du kan motta en kopi av fakturaen din enten ved å kontakte en av betalingsselskapene eller kontakte vår kundeservice. Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din e-post. For spørsmål gjeldene Klarna ta kontakt med deres kundeservice på telefon: 21 01 89 91.

PRISER, AVGIFTER OG BETALING

Prisene angitt på monicanyhus.com gjelder for bestillinger lagt inn på nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat. Du kan betale for kjøpet med alternativene som er angitt på nettsiden. For utenlandske kunder er tollavgiften og merverdiavgift inkludert i totalbeløpet. Ingen krav vil komme på etterskudd.

ESTIMERT LEVERINGSTID

I Norge er estimert leveringstid med Postnord er ca 2-7 virkedager og DHL Express 1 - 2 virkedager. Til alle andre land benyttes DHL Express og estimert leveringstid er 2 - 4 virkedager.

14 DAGERS ANGRERETT - FRI FRAKT OG BYTTE I NORGE

Vi har 14 dagers angrerett i nettbutikken. Angrefristen utløper fra den dagen du får varen og angrerettskjema i fysisk besittelse. Du som forbruker skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi har fått beskjed om angret kjøp, sende varene tilbake. Angrerettskjema skal være utfylt og ligge ved returen eller sendes på mail til om. Når returen ankommer vårt varemottak krediteres ditt kjøpskort/faktura (minus eventuell returavgift) og du vil da motta en bekreftelse på e-post fra oss. Les mer om hvordan du utfører en retur på siden Retur/bytte

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Allment
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at vi kan være utsolgt for enkelte varer, spesielt under salgsperioder. Vi belaster deg aldri for varer som, uavhengig grunn, ikke kan levers av oss. Alle bilder på nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse.